درباره زیدون کوش

پیمانکار

تجربیات و پروژه های خاتمه یافته متعدد و بسیار ، سبب شده است که این شرکت موفق به کسب پایه ۱ در زمینه راه و پایه های برتر دیگر در سایر رشته های نفت و گاز ، تاسیسات ، آب و ابنیه و ساختمان و اخذ گواهینامه های صلاحیت حرفه ای مورد وثوق و صدور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شود. 

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

خـــــدمــــات زیدون کوش

services

پــــروژه های انجام شده

projects
اجرای باند دوم جهرم-لار-بندرعباس
اجرای باند دوم جهرم-لار-بندرعباس
اجرای خط 24 اینچ +C5 در سایت عسلویه
اجرای خط 24 اینچ +C5 در سایت عسلویه

اطلاعات آماری

24

پروژه های خاتمه یافته

450

تعداد کارکنان

6

کارهای در دست اقدام

15

مشتریان ما

با مشـــاوران مـــا در ارتبـــاط باشیــــد...

ارتباط با کارشناسان

وبـــــــــلاگ

blog

تعداد بازدید : 0

تاریخ انتشار : 17 اکتبر ماه 2023

شرکت زیدون کوش از بدو تاسیس تحت عنوان پیمانکاری نصرالله خادمی در سال ۱۳۶۳ کارهای کوچک و بزرگ را با ش ...

image

تجربـــه هـــای همکــاری

افتخــــار همکـــــاری داشتـــــه ایـــــم

عکس 6
عکس 7
عکس 8