پروژه های ابنیه و عمرانی

  • نام پروژه: شهرک های ۲۵۰۰ واحدی شهید تندگویان و ۳۷۲ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم 

طراحی، خرید، حمل و نصب سازه و کلیه اجزا 64 دستگاه مربوط به شهرک های 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC 

 Copyright © 2023 - تمامی حقوق برای شرکت زیدون کوش محفوظ می باشد - پشتیبانی و اجرا : رضا جلیلی